Sild 17

Kammerrådgården, gammel købmandsgård

Nu står du i en af Steges betydeligste købmandsgårde, der siden 1700-tallet har udfyldt hele grunden mellem Torvet og Dragestræde. Her lå der store kullagre, jern af allehånde slags og alle de til en rigtig gammel købmandsgård hørende bygninger: Stalde, lade, vognremise, og kornmagasiner. Til fuldstændiggørelse af herligheden blev det østre pakhus bag den store kastanje opført i 1840 og indrettet til brændevinsbrænderi og bryghus.

Der var adskillige af sådanne bygninger i Stege. I et brev fra 1814  skriver en ældre dame til en veninde i København, at ”oprindeligt var der 18 brændevinsbrænderier i Stege, men desværre er der i øjeblikket kun 11 i drift”! Det var næsten en selvfølge for købmændene at være selvforsynende med de våde varer, da det var kotume, at købmanden, når bønderne kom ind for at handle, stillede gratis drikkevarer til rådighed, når kunderne pakkede op for deres medbragte madknude. (et firkantet stykke stof, der blev bundet på kryds og tværs over deres medbragte mad).

Igennem 1700-årene tilhørte Kammerrådgården amtsforvalteren på Møn, i første del af 1800-tallet kammerråd Puttfercken (efter hvem den fik sit navn) og siden 1881 købmandsslægten Carøe. På en del af købmandsgårdens grund er i 1987 opført et boligbyggeri, Kammerrådsparken, der på smukkeste vis føjer sig til de gamle bygninger. Disse nyere boliger bliver kun udlejet til pensionister eller handicappede.

Gå nu gennem dette byggeri (passér nr. 15) og ud i Dragestræde til sild 18.

54.985105, 12.285158