Sild 23

Købmandsgård, Discontobank og Borgerservice

Her på hjørnet af Storegade og Sct. Knudsstræde blev der i 1784 opført en stor købmandsgård, som dog blev nedrevet, da Møns Discontobank i 1915 blev bygget. I 1968 blev underetagen ombygget, da huset blev administrationsbygning for den tidligere Møn Kommune og efter kommunesammenlægningen 2007 for den ny Vordingborg Kommune.

I middelalderen nåede Steges bykerne kun hertil, og det stykke af Storegade, du lige har lagt bag dig, var en bred fævej, der blev benyttet, når kreaturerne skulle på græs ude i vængerne. Da man bebyggede nordre side af denne fævej, lå de fleste huse med gavlen ud til denne, og for at forhindre, at dyrene trådte for nær ved husene, købte husejerne ”en fortå” på et par alen. Heraf kommer ordet fortov, som i dag betegner det stykke af gaden, hvor man kan gå i fred for trafikken! Der er dog gisninger om, at den sjældent brede hovedgade i de tider, hvor kongerne drev store jagter på Møn og derfor ofte boede her, anlagde det brede areal til bl.a. store ridderturneringer.

Gå nu frem til du når en bred, overdækket indkørsel på din venstre hånd og til sild 24.

54.985105, 12.286858