Sild 20

Det gamle rådhus

Dette statelige hus blev efter tegning af et af Danmarks største arkitektnavne M.G. Bindesbøll opført som byens Rådhus. I middelalderen havde Stege et andet rådhus, der var fritliggende på Torvet, (se Resens kort samt skiltet på torvet) men dette brændte Svenskerne ned i 1659, hvorved de fleste af byens papirer gik tabt. Man reddede dog Steges Bys Bog,  hvori ”Det tilkendegives, at i det Herrens år 1418 på St. Jörgens, den berømmelige martyrs dag (23. april), blev denne bog indrettet. Det gjorde Johannes Verkentin, som på den tid var borgmester, med samtykke af alle rådmænd og indbyggere, som da var i Stege. Beder for dem!”

Huset var i mange år sæde for såvel retssal som politistation, dengang man endnu havde en Politistation i alle købstæder, men nu har Liselund Fontænen købt huset og sat dette meget fint i stand med de originale farver og indrettet det som erhvervshotel. Gå nu over Rådhusgade og følg Storegade tilbage mod Mølleporten, op til Gåsetorvet.

I 1697, lige efter den onde Plessens huseren, og hvor Steges økonomiske forhold var under reorganisation af en kongeligt udnævnt kommission, var der kun tre købmænd og handlende i Stege by. I 1760 var det blevet til 15 købmænd og handlende, og i 1870 ser man tydeligt resultatet af disse folks stræben, for nu er der 40 Købmænd og handlende. I 1950 var der 66 handlende og næringsdrivende. I vore dage (2018) er der - trods en landsdækkende tendens til tilbagegang i småbyernes handelsliv - ikke mindre end ca. 70 butikker indenfor voldene.

Steges købstadsrettigheder, som vi  fik allerede i 1268, hjalp sammen med andre forordninger standen på vej. Der var  helt op i 1800-tallet bom for hver ende af Storegade, og i Accisseboden, som lå lige op til Mølleporten, sad der en mand og overvågede alle, der skulle forbi bommene og ind til byen med eksempelvis et læs halm til en familie, der trængte til ny sengehalm, eller til strøelse under dyrene. Var man gode venner med en borger i byen, som skulle have halm, var det fristende for begge parter at gemme en lækker hjemmelavet pølse eller et anker god stærk brændevin inde i halmen. Det var for bondens vedkommende et forsøg på at tiltuske sig til lidt ekstra mønt udover, hvad halmlæsset kunne give, og for borgeren at få gode varer til lavere pris. Det var dog ikke så heldigt, hvis manden i accisseboden jog sit lange søgespyd ind i halmen, og spyddet så kom ud med en pølse på enden eller havde stukket hul på et anker brændevin! Så vankede der i alle tilfælde told for indførslen.

Du er nu næsten ved at være nået helt op til Gåsetorvet, men inden da passerer du slagter Stig og Co´s forretning og restaurant. Denne er meget speciel, idet man der kan købe så at sige alle slags kød – foruden de kendte slags kan man købe eksotisk kød som Vildsvin, Krokodille, Krondyr, Kudo og Kænguro. For år tilbage lå der en antikvitetsforretning ved siden af slagterbutikken. Gårdrummet imellem de to forretninger blev overdækket , så man kunne sidde der og spise, mens man måske fik lyst til at købe et eller andet af inventaret eller tingene. Dette er stadig muligt, da der er pris på hvert enkelt møbel eller ting. Foran dig ligger Gåsetorvet og sild 21.

54.985088, 12.285916


Loading...

This content requires HTML5 with CSS3 3D Transforms or WebGL.