Sild 14

Nørresti, middelalderlig strandlinie

Følg nu Nørresti, der ikke er aftegnet på det gamle kort, idet det var her, strandlinjen i middelalderen gik. Du kan også tydeligt se, at husene på højre side er af betydeligt nyere dato, da de er bygget på opfyld. På venstre side ser du de for Stege så karakteristiske lange smalle grunde. De mange omsiggribende brande fik nemlig den konsekvens, at man byggede på så smal en grund som muligt for at spare skat, da man betalte skat i forhold til, hvor mange døre og vinduer man havde ud til gaden.

Parallelt med Nørresti går Langgade (tidl. Langestræde), der er den næstældste gade i Stege. Det første tværgående stræde, du møder, er Dybsbrostræde. Inden du går op ad dette, kan du træde lige ud på middelalderens strand og "gå på vandet" over til skiltet ud for Havnecafeen.

Når du  har læst dette, filosoferet lidt og forestillet dig den gamle strandlinie og det liv, der i forrige tider udfoldede sig ved Dybsbroen, går du igen over Langelinie og op ad Dybsbrostræde, til du på hjørneejendommen ser sild 15.

54.986723, 12.281729