Sild 22

Storegades sydlige síde

Nu skal du tilbage langs Storegades lige husnumre. Den første bygning  på Storegades sydlige side er den første af tre længer, der ligger ned mod Stege Nor, og som indeholder gode boliger med enten altan eller en lille forhave. Bygningerne er opført i gule sten, og forhuset har en fremhævet frise. Blev dette hus pudset og malet gråt, ville det ligne det gamle og velrenommerede Hotel Skandinavien, der i mange år lå her! Der var en velbesøgt teatersal, i hvilken der også blev afholdt afdansnings- og foreningsballer og ikke at forglemme Palmehaven, restauranten, hvor der er nedsvælget utallige store stykker dansk smørrebrød! På Skandinavien spiste man godt og der blev danset tæt, og mange mønske ægteskaber er grundlagt her!                                                                                                             Det er alle de huse og forretninger, der ligger på denne side af Storegade, der  har de smalle grunde ned til Søndersti, hvor du begyndte din vandring, hvis du har valgt den store tur. Læg mærke til de mange gamle porte, der er i hele Storegade. De største af disse indikerer, at her var der indkørsel til en stor købmandsgård eller et stort værksted, og forhusene med deres fine karnapper, var et værdigt hjem for disse familier. Købstadsrettigheder betød jo, at al handel skulle foregå inde i byen, det var nemlig forbudt at drive nogen som helst form for handel indtil 7 kilometer udenfor byen. I købmandsgårdene blev korn solgt og såsæd købt, og her var det så, at købmandsstanden for alvor voksede. Derudover var der  alle de mindre handlende såsom skrædder, bager, smed, snedker, slagter og mange andre, men de slog sig mestendels ned i sidegaderne.

Gå nu til sild 23.

54.985529, 12.287658