Sild 8

Museum, købmandsgård opført 1813

Gå nu langs ’Empiregården’, der er opført ved siden af Mølleporten som købmandsgård, bygget i fornem klassisk stil med hollandske døre og engelske vinduer og med dertil hørende magasiner, butik og endda skænkestue. Siden 1958 har Møns Museum haft til huse i denne smukke gamle ejendom.

Læg også mærke til den gamle gulkalkede kampestensport ved huset lige efter Empiregården. Den stammer fra 1200-tallet og formodes at være ca. 200 år ældre end Mølleporten! Den bliver kaldt Hestgardporten, og garden har sandsynligvis  redet herigennem adskillige gange; men i øvrigt var det også indenfor denne port, at bønderne, der kom fra Østmøn og skulle ind at handle med deres høns og gæs på det nærliggende Gåsetorv, hensatte deres vogne og trækdyr, medens de opholdt sig på markedet.

Fortsæt ad Storegade ind mod centrum, og drej til højre efter den store grå hjørneejendom, der i 1841 er bygget af købmand H.P. Prior som endnu en stor købmandsgård. Her finder du sild 9.

54.987137, 12.289076