Sild 16

Farverstræde, efter daværende farvergård

Farverstræde var i middelalderen en smal passage mellem daværende Langestræde og Torvet. Navnet fik det efter Farvergården, som fra 1758-83 tilhørte tugt- og manufakturhuset i Langestræde. Farvergården lå på hjørnet af Farverstræde og Torvet, og bindingsværkbygningen, der støder op hertil, var indrettet med hestestald og stampeværk til farveriet. De indsatte i tugt- og manufakturhuset gik hver dag gennem Langestræde ned til farvergården, hvor de deltog i arbejdet med farvningen af de vævede tekstiler.

Når du har passeret Farverstræde nr. 6, ser du lige før indgangen til Kammerrådgården (skilt nr. 17) et mindre hus, der blev opført i 1857 og indrettet til vaskehus og folkekamre. Her udfoldede sig et muntert liv, og i folkemunde er dette hus da også lige op til vore dage blevet kaldt Sorgenfri!

Gå til sild 17.

54.984798, 12.283958