Sild 15

Dybsbrostræde, Steges ældste gade

Nu står du nøjagtigt der, hvor Stege begyndte som et lille fiskerleje på kongens grund omkring en bådplads ved dybsbroen. Fiskerlejet bredte sig efterhånden mod øst ad Dybsbrostræde, der er Steges ældste gade. Strædet afsluttedes tidligere af en skibsbro og en skanse som vist på det gamle Resens kort og på skiltet ved havnekajen.

Dybsbrostræde har så langt tilbage, det kan konstateres, haft en særpræget struktur, idet nordsiden har været tæt bebygget med beboelseshuse, mens præstegården og dens avlsgård på sydsiden har vendt ryggen til strædet.

Stege har i udstrakt grad været hjemsøgt af brande. Den værste startede den 23. maj 1774 og lagde på to døgn ikke mindre end 112 huse og gårde i ruiner. Bemærk nr. 24, der netop er opført i 1774, et typisk eksempel på tidens klassicistiske bygninger (som i København stadig kaldes ’ildebrandshuse’), og stadig med sin smukke og pietetsfuldt istandsatte facade tilkendegiver sin alder.

Gå nu videre ad strædet til Langgade, fortsæt en smule til venstre og find på hjørnet af Farverstræde sild 16.

54.984519, 12.282319