Sild 6

Lohmannsvej, Abildgård og Sct. Gertrudskirke.

Haven, der strækker sig fra Søndersti og op til det store hvide hus, var, da borgen eksisterede, abildgård til denne. Det hvide hus var i mange år dommerkontor, og rummer i dag et lokalt forsikringsselskab.

Stege havde i fordums tid to kirker. Sct. Gertruds kirke blev bygget øst for byen, der dengang ikke var ret stor, der, hvor nu parkeringspladsen ligger (på den anden side af det tidligere dommerkontor). Strædet, der efter parkeringspladsen går vinkelret på volden og fører op til Gåsetorvet, hedder da også Sct. Gertrudsstræde. Kirken var meget velhavende, men efter reformationen 1536 begyndte det at gå tilbage. I 1600-tallet lå kirken nærmest i ruiner, og i 1679, efter svenskekrigene, kunne man dårligt se, at der havde været en kirke, så ved hjælp af ruinerne herfra og 1800 rigsdaler skænket af kongen, udbyggede man koret til den nuværende Sct. Hans kirke. Sct. Gertrud var i øvrigt de rejsendes skytshelgen, og de mange små vejtempler, der stod på landevejene, blev nu ikke længere vedligeholdte. Deraf ordsproget ”glansen er gået af Sct. Gertrud”. Gå nu til sild 7.

54.98656, 12.290513


Loading...

This content requires HTML5 with CSS3 3D Transforms or WebGL.