Sild 9

Møllebrøndsstræde. (Madam Bertelsens hus)

Møllebrøndsstræde hed i fordums tid Nørrestræde. Dets forløb er dog i dag nøjagtigt som i 1600-tallet, hvor dette stræde og volden omkransede byens humlehave. Denne forsynede byens bryggerier med humle til ølbrygning. Lige når du har passeret hækken på højre side af Møllebrøndsstræde, er der en sti op til volden. Herfra kan man i bunden af bygraven se en høj gammel pumpe, der langt ind i 1900-tallet forsynede såvel byens indbyggere som beboerne på Stege Mark med rent kildevand. Dette anvendte man specielt til madlavning og tøjvask, da mange familiers brøndvand havde et stort indhold af okker. Pumpen og livet omkring denne er malende beskrevet af Gustav Wied i ”Barnlige sjæle”.  Gustav Wied boede i øvrigt en tid her på Møn, og giftede sig med en datter af Tutein-familien på Marienborg, men inden da logerede han hos ”Madam Bertelsen ved Volden i Stege” i det rødkalkede hus, som ligger på hjørnegrunden ved Møllebrøndsstræde og Rådhusgade. Rådhusgade hed dengang ”Skammestræde”, da det i modsætning til Langestræde (nu Langgade) var det nye, korte stræde. Skam betyder ”diminutiv”, og heraf kommer også ordet for en lille stol: ”Skammel”.

Her hvor den nuværende Rådhusgade gennemskærer volden, stod den midterste af de tre byporte. Føromtalte Oberst Plessen havde fået tildelt Nygård i Damsholte som sommerresidens, men med vanlig foragt for alt, hvad der var mønsk, brød han i 1690 de to byporte og sandsynligvis også ringmuren på volden ned for at skaffe sten, dels til at udbygge Nygård (det senere Marienborg) og dels for at bygge skorstene til de ca. 400 garderboliger, der blev opført på Møn. Til hver skorsten skulle der bruges 300 sten. Denne næsten totale nedbrydning af Steges fæstningsværk har man kaldt ”Det største tyveri i Møns historie”!

Gå ad volden til sild 10.

54.988213, 12.28696