Lendemarke

Industrialismens bydel

Når du står ved sild nr. 1 – ved turistkontoret / House of Møn – og kikker mod sydvest, over havneløbet, kan du se den tidligere sukkerfabriks kæmpesiloer og smukke rødstensbygninger bag XL Trælasten. Fabrikken – og hele Lendemarke- bydelen - er et vidnesbyrd om den tredje store periode i byens økonomiske ud- vikling, industrialismens tid.

Silderuten dækker kun ’middelalderbyen’ eller Stege indenfor voldene. Men byen er faktisk en dobbeltby, bestående af Stege nordøst for havneløbet og bydelen Lendemarke, der er vokset op omkring sukkerfabrikken, sydvest for havnen.

Stege Sukkerfabrik blev - på opfordring af højskolemand og folketingsmedlem Frede Bojsen og med Tietgen som ́bagmand ́- etableret af De Danske Sukker- fabrikker i 1887, og var de næste godt 100 år, frem til nedlæggelsen af fabrikken i 1989, Møns basisindustri. Med 1-200 mand i permanent beskæftigelse og op til 500 i ’kampagnen’. Med hundredvis af landmænd på faste leverandørkontrakter og 5 decentrale ’saftstationer’, hvor roerne blev snittet og kogt, hvorefter suk- kersaften blev transporteret med vogn, tankskib og (i de senere år) ad milelange 

rørledninger til fabrikken i Lendemarke. Indtil istandsættelse af Mønbroen for en halv snes år siden kunne man stadig se rørledningen monteret på broens gelænder.
Fabrikken er et af regionens vigtigste industri-kulturmiljøer, og absolut et besøg værd. I dag er fabriksområdet en del af byens centerområde, med virksomheder og større butikker. Ejerkredsen forsøger at udvikle fabrikskomplekset – og spe- cielt arealerne ned mod Stege bugt – til et stort ferie- og oplevelsescenter.

På den anden side af Sukkerfabrikken ligger, ud mod Stege bugt, de såkaldte Jordbassiner, der blev etableret for ca. 50 år siden til udfældning og rensning af roe-vaskevand. I dag er Jordbassinerne et fredet naturområde med et fantastisk fugleliv – et vigtigt rekreativt område for Lendemarke.

En tur i Lendemarkes hyggelige smågader ned mod Stege Nor kan anbefales. Det kan et besøg i Thorsvang, Danmarks Samlermuseum, også. Det ligger lidt længere ude ad Kostervej end sukkerfabrikken, og er et ’mands minde-museum’ med mangfoldige effekter fra nedlagte butikker og værksteder samt hjemmein- ventar fra vore forældres og bedsteforældres tid. Der er også café og restaurant med store selskabslokaler. Det hele drives af en stor gruppe entusiastiske frivil- lige, af hvilke du kan være sikker på at få en god historie.

Længere ude – på Rødkildevej – ligger Rødkilde Højskole, der er etableret af nævnte Frede Bojsen i 1864, og i dag er en af landets førende teaterhøjskoler.