Sild 12

Voldens afslutning ved Stege Bugt

Til venstre for det sidste stykke af volden ligger en stor rødstensbygning, der nu er indrettet til pensionist/handicapbeboelse, men oprindeligt sammen med den gule bygning ved sild nr. 11   var plejehjem for sindslidende. Den gule bygning for kvinder og den røde bygning her for mænd.

Til højre for volden ser man en stor plæne, på hvilken den legendariske restaurant Skydevænget med såvel skyde- som keglebane, og senere Hotel Stege Bugt og Ellens Cabaret, indtil 2014 lå smukt placeret med en stor glasveranda ud til Stege Bugt.

Gå til venstre ved enden af volden ad langelinje til sild 13.