Om Silderuten

Byvandringen i den gamle danske købstad Stege bliver kaldt ”Silderuten”, fordi Stege i middelalderens slutning fra ca. 1430 – 1530 nåede en storhedstid som aldrig før eller siden. Opgangen skyldtes mere end noget andet sildefiskeriet, som i de mønske farvande tog et sådant opsving, at Møns boder på Skånemarkederne i 1494 tilsammen udgjorde mere end 1/3 af alle Danmarks boder. Møns ældste segl bærer derfor billedet af en sild. Denne er senere udvidet til tre sild, som da blev Møns herredsvåben. Det er derfor sild - 30 smedejernssild, opsat på mure, rækværker m.v. – der skal lede vore gæster rundt på en byvandring indenfor voldene i vores dejlige gamle by.

Ved indsejlingen til Stege Nor er der i vandet fundet rester af pæle, der sandsynligvis er nedrammet ved bygningen af Stegeborg ca. 1200 og yderligere tilspidsede pæle, imellem hvilke der var udspændt jernkæder. Denne søspærring nævner Saxo i sin Danmarkskrønike som ”Jernlukket ved Stikæ”. Dette ord betyder ”i vandet nedrammede pæle” og har således givet byen navnet Stege!

Velkommen og god fornøjelse!

Denne elektroniske version af Silderuten i Stege, inklusiv alle fotos og videoer, er produceret af Morten Pihl Design.  

Den bliver løbende opdateret, og nye billeder og videoer bliver lagt på efterhånden som de bliver klar til udgivelse. Derfor er ikke alle sild illustreret med billeder og video endnu.