Silderuten i Stege

Byvandringen i den gamle danske købstad Stege bliver kaldt ”Silderuten”, fordi Stege i middelalderens slutning fra ca. 1430 – 1530 nåede en storhedstid som aldrig før eller siden. Opgangen skyldtes mere end noget andet sildefiskeriet, som i de mønske farvande tog et sådant opsving, at Møns boder på fiskemarkedet i Falsterbo og Skanør tilsammen udgjorde 1/3 af alle Danmarks boder.

Møns ældste segl bærer derfor billedet af en sild. Denne er senere udvidet til tre sild, som nu er Møns herredsmærke. Det er derfor sild, der skal lede vore gæster rundt på en byvandring indenfor voldene i vores dejlige gamle by.

Ved indsejlingen til Stege er der ved udgravninger fundet rester af tilspidsede pæle, imellem hvilke der var udspændt jernkæder. Denne søspærring nævner Saxo i sin Danmarkskrønike som ”Jernlukket ved Stikae”. Dette ord betyder ”i vandet nedrammede pæle” og har således givet byen navnet Stege!

Velkommen og god fornøjelse!

Den gamle toldbygning

Denne markante bygning med sin fremtrædende placering ved vandet opførtes i 1848 af N.S. Nebelong som…

Stege Borg

I årene 1976-77 blev der her iværksat en arkæologisk udgravning, som blotlagde rester af et…

Gult pakhus, opført 1855 af købmand Anton Wulff

Dette pakhus er opført i 1855 af købmand Anton Wulff. Købmandsgården omfattede dengang grundstykket…

Rosengårdsstræde, tidl. Bystrædet, bygrænse

Når folk fra Vest skulle ind til Stege med varer, måtte de over en bro for at komme gennem Borgen, og…

Sct. Knudsstræde, tidl. Bagerstræde, Smedestræde

Sct. Knudsstræde, hvis navn skriver sig fra Sct. Knud, der var helgen for al handel, fører direkte op…

Lohmannsvej, Abildgård og Sct. Gertrudskirke.

Haven, der strækker sig fra Søndersti og op til det store hvide hus, var, da borgen eksisterede,…

Mølleporten, del af fæstningsanlæg fra 1400-tallet

Danmark var allerede i Middelalderen rig på byanlæg, hvoraf flere som værn havde borganlæg med grave…

Museum, købmandsgård opført 1813

Gå nu langs ’Empiregården’, der er opført ved siden af Mølleporten som købmandsgård, bygget i fornem…

Møllebrøndsstræde. (Madam Bertelsens hus)

Møllebrøndsstræde hed i fordums tid Nørrestræde. Dets forløb er dog i dag nøjagtigt som i 1600-tallet…

Voldterræn. (Birkelyhjemmet)

Gå nu over Rådhusgade og fortsæt op på den del af volden, på hvis venstre side Birkelyhjemmet ligger…

Residensen, Bygget som navigationsskole i 1703

Her ser du over døren en fin medaillon med Frederik den 4.´s spejlmonogram og årstallet 1703…

Voldens afslutning ved Stege Bugt

Til venstre for det sidste stykke af volden ligger en stor rødstensbygning, der nu er indrettet til…

Langelinie, Steges strandpromenade

Gå videre til venstre ad Langelinie. Passér også Privathospitalet og Sundhedscentret (det gamle…

Nørresti, middelalderlig strandlinie

Følg nu Nørresti, der ikke er aftegnet på det gamle kort, idet det var her, strandlinjen i…

Dybsbrostræde, Steges ældste gade

Nu står du nøjagtigt der, hvor Stege begyndte som et lille fiskerleje på kongens grund omkring en…

Farverstræde, efter daværende farvergård

Farverstræde var i middelalderen en smal passage mellem daværende Langestræde og Torvet. Navnet fik…

Kammerrådgården, gammel købmandsgård

Nu står du i en af Steges betydeligste købmandsgårde, der siden 1700-tallet har udfyldt hele grunden…

Dragestræde, gammel fævej

Denne sild er placeret på Dragestræde nr. 6, men før du går videre til højre mod Rådhusgade, så kast…

Rådhusgade, tidl. Skammestræde, det korte stræde

Dette stræde var kun udbygget fra Torvet og halvvejs ud mod Volden. Som før omtalt, skal navnet…

Det gamle rådhus

Dette statelige hus blev efter tegning af et af Danmarks største arkitektnavne M.G. Bindesbøll opført…

Gåsetorvet, torv for køb og salg af vingede væsener

Har du valgt blot at gå den korte tur, har du endnu ikke set Mølleporten og den gamle Hestgardport,…

Storegades sydlige síde

Nu skal du tilbage langs Storegades lige husnumre. Den første bygning  på Storegades sydlige side er…

Købmandsgård, Discontobank og Borgerservice

Her på hjørnet af Storegade og Sct. Knudsstræde blev der i 1784 opført en stor købmandsgård, som dog…

Fogs gård, gl. købmandsgård

Denne var i mange år købmand Carøes gård. Her var der købmandsforretning og  disse bygninger hørte…

Torvestræde, gl. stræde

Torvestræde har eksisteret helt tilbage til Steges tidligste tid som en forbindelse mellem torvet og…

Kirkepladsen, sognegården og kirken

Om Morten Reenberg, der har lagt navn til denne gård, kunne der skrives en selvstændig afhandling. Få…

Den gamle Latinskole

Det nord/syd vendte hus, der går fra Kirkepladsen og ud til Provstestræde, blev bygget i 1400-tallet…

Provstestræde

Provstestræde var oprindeligt bare en beskeden smøge langs kirkegårdsmuren, og er med sit særprægede…

Store Kirkestræde og Hotel Møen

Store- og Lille Kirkestræde udgjorde, sammen med et mellemliggende stykke af Storegade, en åben…

Luffes gård

Selvfølgelig må byturen slutte i en gammel købmandsgård! Her er der mange muligheder for at mærke…

Industrialismens bydel

Når du står ved sild nr. 1 – ved turistkontoret / House of Møn – og kikker mod sydvest, over…